Hedman Partnersilta kiristyskirje

Viestiketju alueella 'Yleistä keskustelua' , aloittaja Kapteeni Flint, 24.04.2015.

 1. Doc Z-Weed

  Rekisteröitynyt:
  30.11.2016
  Viestejä:
  161
  Sitten hieman vanhaan palaamista. @jdee- n laittamassa vanhassa hakemuksessa oli xls-tiedostona rikollisten ip-luettelo. Sen ominaisuuksissa oli viimeksi tallentanut tietona Marcus, eli tarkoittaa ilmeisesti Marcus Keviniä joka oli asiamiehenä. Koska samalla tavalla Viljakaisen ip-listoissa oli Dario Alessi, vahvistaa se edelleen todennäköisyyttä että hän on mukana tässä kiristystouhussa vaikka itse sen kieltääkin.
   
 2. peternorth

  Rekisteröitynyt:
  16.12.2015
  Viestejä:
  298
  Olenko nyt ymmärtänyt oikein, että Tommi Haaja on ainoa, joka on saanut MAO:ssa turvaamistoimihakemuksen läpi, mutta ei ole sitäkään tilaisuutta osannut hyödyntää? Däämn. Porno on tosiaankin ihmiselle pahasta.
   
 3. jdee-

  Rekisteröitynyt:
  23.07.2008
  Viestejä:
  1 218
  MAO voisi olla tarkempi, mutta toisaalta vain yhdellä operaattorilla on ollut vaikeuksia tulkita päätöstä. Mitä nyt ainakaan tullut ilmi. Yksi operaattori on luovuttanut enemmän tietoa ja yksi operaattori on joutunut vaatimaan jälkikäteen, ettei sen luovuttamaa tietoa käytettäisi.

  Operaattorin tarvitsisi minimissään noudattaa MAO:n määräystä ja sen voi tulkita ihan helposti asiakkaan kannalta edullisesti. Eli luovuttaa se kyseinen yhteystieto riittävällä tarkkuudella, jotta yhteydenotto onnistuu. Ei siis välttämättä pelkästään sähköpostiosoitetta, mutta esim ne nimi ja osoite. MAO ei ole määrännyt liittymätunnusta eikä MAC-osoitetta luovutettavaksi.

  -

  https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80111/Raportit ja selvitykset 9-2017.pdf?sequence=1

  Tuolla listattu niitä viranomaistarpeisiin säilytettäviä tietoja ja myös tässä liittymän tunniste on omana tietonaan erillään tilaajan ja rekisteröidyn käyttäjän nimestä ja osoitteesta.

  "internetyhteyspalvelu

  tilaajan ja rekisteröidyn käyttäjän nimi ja
  osoite

  liittymän tunniste ja asennusosoite

  tieto, jonka avulla voidaan yksilöidä viestin-
  täpalvelun käyttäjä, viestintään käytetty laite
  sekä palvelun käytön ajankohta ja kesto"
   
  Viimeksi muokattu: 08.12.2017
 4. Jankuttaja

  Rekisteröitynyt:
  11.10.2014
  Viestejä:
  2 077
  Ei. HP sai turvaamistoimihakemuksen läpi nyt vireillä olevassa "koepallossa" uusien yhteystietojen hakemiseksi, ja muitakin vastaavanlaisia turvaamistoimenpiteitä on voitu hyväksyä, niitä ei kaikkia vain julkaista koska ne eivät ole erityisen mielenkiintoisia.

  Kyse on siis turvaamistoimista, joilla operaattorit velvoitetaan säilyttämään pyydetyt yhteystiedot jotta ne eivät vanhene hakemusprosessin aikana. Sekaannus voi johtua siitä, että langassa on keskusteltu myös toisenlaisista turvaamistoimista: eli siis turvaamistoimista jossa yksityisten ihmisten tietokoneita ja kovalevyjä yritetään saada takavarikkoon. Näistä hakemuksista yksikään ei ole mennyt vielä läpi (mutta 5 kpl on vireillä).
   
 5. Dame Edna

  Rekisteröitynyt:
  06.03.2016
  Viestejä:
  4 225
  DrVatasen kommentti on hyvä, siitä olen samaa mieltä, mutta tuosta seuraavasta en. Tommi Haaja ei ole idiootti, koska huomasi mihin paskaan on kätensä laittanut. Ymmärsi, että nyt on oikeat lakimiehet asialla ja hänen on parempi vetää turvaamistoimihakemuksensa pois. Haaja on alkanut tuohon Hedman Partnersin pornohommaan, kun luuli, että rahat tulee tuosta vain ihmisiä pelottelemalla. Kundi on jo nyt ryvettänyt maineensa, niin ei varmasti ala miljoona/miljardiyritysten kanssa pelleilleen.
   
 6. jdee-

  Rekisteröitynyt:
  23.07.2008
  Viestejä:
  1 218
  "Hakija on lisäksi pyytänyt, että markkinaoikeus täsmentää, että tietojensaantioikeus koskee kaikkea tietoa, joka teleyrityksellä on liittymän käyttäjästä, tilaajasta ja laskutusyhteyshenkilöstä."

  ->

  "Markkinaoikeus katsoo, että luovutettavien yhteystietojen tulee sisältää sellaiset saatavissa olevat tiedot teleliittymän käyttäjästä ja tilaajasta, jotka mahdollistavat käyttäjän ja tilaajan tunnistamisen sekä tavoittamisen."

  "On myös tärkeää, että nyt kysymyksessä olevaan viestintään nähden ulkopuolisten oikeuksia ei vaaranneta. Teoksen jakelijana voi lähtökohtaisesti olla teleliittymän käyttäjä tai tilaaja, joiden tietoja koskee tietoyhteiskuntakaaren 157 §:ssä säädetty säilytysvelvollisuus. Teleliittymän laskutusyhteyshenkilöä on puolestaan pidettävä viestintään nähden ulkopuolisena, jolla ei voi näin ollen olla merkitystä tekijänoikeusloukkauksen selvittämisessä. Tästä syystä ja lisäksi koska tietojen luovutuksella ei tule puuttua yksityisyyden suojaan enempää kuin on välttämätöntä, tietojen luovutusvelvollisuus ei voi ulottua laskutushenkilön yhteystietoihin ja hakijan vaatimus on tältä osin hylättävä."

  http://www.markkinaoikeus.fi/fi/ind...atekijanoikeudellisetasiat/1468409655264.html

  Mielenkiintoista tekstiä MAO:lta vielä tuolloin liittyen tohon 157 §:ssä säädettyyn säilytysvelvollisuuteen.

  -

  Hetkinen tossahan oli DNA:n lausuma myös.

  "DNA Oy on luovuttanut hakijalle tähän asti ainoastaan tilaajan nimi- ja osoitetiedot ... Lisäksi markkinaoikeuden tulee ottaa kantaa siihen, onko DNA Oy:llä velvollisuus luovuttaa hakijalle muu vastaava liittymän yksilöintitieto ja mitä tällainen tieto on."
   
  Viimeksi muokattu: 08.12.2017
 7. Dame Edna

  Rekisteröitynyt:
  06.03.2016
  Viestejä:
  4 225
  Nyt tulee ainakin 10+ tarkkaavaisuudesta! Tuossahan sanotaan:

  "Liittymän tilaaja on henkilö, jonka kanssa DNA Oy:llä on sopimus ja jonka DNA Oy on tunnistanut vahvasti. Vaikka liittymän käyttäjä olisi eri kuin sopimuksen tehnyt asiakas eli tilaaja, ei DNA Oy:llä aina ole käytettävissä käyttäjän nimi- ja osoitetietoja. DNA Oy saa käyttäjän tiedot, jos tilaaja on ne DNA Oy:lle ilmoittanut, mutta tällöin käyttäjää ei ole vahvasti tunnistettu. Tilaaja voi halutessaan myös ilmoittaa erillisen laskunmaksajan tiedot, jolloin liittymää koskeva lasku lähetetään laskunmaksajalle. Laskunmaksaja voi ilmoittaa milloin tahansa DNA Oy:lle, ettei hän halua enää ottaa vastaan liittymää koskevia laskuja ja tällöin laskut ohjataan tilaajalle.

  DNA Oy on luovuttanut hakijalle tähän asti ainoastaan tilaajan nimi- ja osoitetiedot, koska tilaaja on se henkilö, jonka kanssa DNA Oy:llä on sopimussuhde ja jonka DNA Oy on tunnistanut vahvasti sopimuksen teon yhteydessä. Hakija pyrkii laajentamaan tiedonsaantioikeuttaan yhden henkilön yhteystietojen sijasta kolmen eri henkilön yhteystietoihin.

  DNA Oy:n näkemyksen mukaan ainakaan laskunmaksajan tiedot eivät ole välttämättömiä hakijalle. Laskunmaksajalla ei ole mitään muuta yhteyttä liittymään kuin se, että tilaaja on hänet nimennyt laskunmaksajaksi. DNA Oy ei luovuta laskunmaksajille mitään muuta tietoa liittymän käytöstä kuin mitä laskulla tai laskun mukana erikseen tilatuilla erittelyillä on nähtävissä. Jos laskunmaksaja on eri henkilö kuin tilaaja tai käyttäjä, ei hänen tietojaan myöskään luovuteta DNA Oy:ltä yhteystietopalveluihin tai muille kolmansille tahoille.

  Markkinaoikeuden tulee ottaa kantaa siihen, onko DNA Oy velvollinen luovuttamaan tilaajan yhteystietojen lisäksi myös käyttäjän ja laskunmaksajan yhteystiedot ja ovatko käyttäjän ja laskunmaksajan tiedot välttämättömiä hakijan oikeuksien puolustamiseksi.

  Markkinaoikeuden tulee ottaa kantaa myös siihen, onko DNA Oy:n luovutettava myös salaiset puhelinnumerot. Jos käyttäjä tai tilaaja on ilmoittanut DNA Oy:lle kiellon julkaista yhteystietojaan yhteystietopalveluissa, ovat tiedot salaisia eikä tietoja julkaista tai luovuteta numeropalveluun tai muun vastaavan palvelun käyttöön. Lisäksi markkinaoikeuden tulee ottaa kantaa siihen, onko DNA Oy:llä velvollisuus luovuttaa hakijalle muu vastaava liittymän yksilöintitieto ja mitä tällainen tieto on."
   
 8. Dame Edna

  Rekisteröitynyt:
  06.03.2016
  Viestejä:
  4 225
  Nyt lähti Telialle tämäkin:

  Telian vastaus markkinaoikeuden pyyntöön

  pe 8.12.2017 21:05

  Vastaanottaja:
  [email protected];
  [email protected];
  [email protected];
  [email protected];
  [email protected];
  [email protected];
  [email protected];
  [email protected];
  [email protected];
  [email protected];
  [email protected]
  Kopio:
  [email protected]

  Hei,

  Laitan teille myös DNA:n lausuman, josta toivon Telian ottavan vastaisuudessa mallia asiakkaidensa oikeusturvaa puolustaessaan. http://www.markkinaoikeus.fi/fi/ind...atekijanoikeudellisetasiat/1468409655264.html

  Tv. Ritva Puolakka
   
 9. jdee-

  Rekisteröitynyt:
  23.07.2008
  Viestejä:
  1 218
  MAO:n voi olla vaikea ottaa tohon kantaa, koska laissa ei ole sitä määritelty. Ja ehkä sitä ei ole määritelty juuri siksi, että yhteystieto on kirjaimellisesti yhteystieto. Esim. poliisilaissa sinne on lisätty myös muuta tietoa yhteystiedon lisäksi:

  4 luku 3 § "Poliisilla on yksittäistapauksessa oikeus pyynnöstä saada teleyritykseltä ja yhteisötilaajalta yhteystiedot sellaisesta teleosoitteesta, jota ei mainita julkisessa luettelossa, taikka teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöivät tiedot, jos tiedot ovat tarpeen poliisille kuuluvan tehtävän suorittamiseksi."

  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110872

  Ongelma on se, että hakija yrittää sekoittaa pakan pyytämällä yhteystietona vaikka mitä muuta mahdollista tietoa. Kuten tosta DNA:n lausumastakin voi päätellä, niin senkin mielestä yhteystieto on kirjaimellisesti nimi ja osoite ja se olisi halunnut tästä vahvistuksen MAO:lta. MAO kuitenkin tavallaan sysää tulkinnan operaattorille, koska se ei tarkasti määrittele asiaa. Mikä ei välttämättä ole huono asia, koska tällöin selviää kuinka arvokas asiakkaan yksityisyyden suoja on kyseiselle yritykselle.

  Ensin piti vääntää siitä mitä tarkoittaa "merkittävissä määrin" ja kenen kannalta ja nyt ilmeisesti(hakijan mielestä) pitäisi vääntää siitä mitä tarkoittaa niinkin yksinkertainen asia kuin "yhteystieto". :)
   
  Viimeksi muokattu: 08.12.2017
 10. Yxakka

  Rekisteröitynyt:
  22.04.2017
  Viestejä:
  23
  Tietääkö kukaan kuinka kauan Elisa säilyttää tietoja ja mitä kaikkea tietoa on trolleille luovuttanut?
   
 11. Dame Edna

  Rekisteröitynyt:
  06.03.2016
  Viestejä:
  4 225
  Uskon, että markkinaoikeuskin on nyt tarkkana näissä, eikä anna enää mennä läpi hakemuksia, joissa vaaditaan kaikkea tietoa, mitä teleoperaattorilla on. DNA on hoitanut hyvin asiansa ja Teliakin nyt varmasti huolehtii, että antaa vain nimi- ja osoitetiedon.
   
 12. Dame Edna

  Rekisteröitynyt:
  06.03.2016
  Viestejä:
  4 225
  Elisasta ei ole tarkempaa havaintoa minulla, kun en ole sen asiakas. Katsoin sivuiltani noita päätöksiä ja Elisa ei ole ainakaan vastustanut hakemuksia. http://www.ritvapuolakka.fi/433865308

  Mielestäni Elisan asiakkaiden kannattaa kysyä siltä, mitä tietoja ovat luovuttaneet itsestään. Tuolla Elisan sivuilla on asiasta ja myöskin kaavake, jolla voi tietoja kysellä. https://elisa.fi/asiakaspalvelu/aihe/laajakaista/ohje/tekijanoikeuksien-valvontakirjeet/
   
 13. RestorePoint

  Rekisteröitynyt:
  07.01.2016
  Viestejä:
  90
  Ai ei ne trollit ollukaa viranomaisia (no eihän se uus juttu ollu), on mahtanu mennä tunteisiin kyllä useampaan otteeseen viimeaikoina. Vähä ego ottanu pientä kolhua, ei se mitään "leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä"...

  Hyvä te hermannit vedätte...melkee, pullo käteen vaan sillä ne murheet hukkuu
   
  Viimeksi muokattu: 09.12.2017
 14. Dame Edna

  Rekisteröitynyt:
  06.03.2016
  Viestejä:
  4 225
  No ei tosiaankaan ole viranomainen ja onneksi se on nyt tullut lausuttua korkeinta oikeutta myöten: "B Ltd ei ole viranomainen eikä tekijänoikeuslain 60 a §:n mukaisissa hakemusasioissa ja niiden perusteena olevissa yksityisoikeudellisissa tekijänoikeusloukkausta koskevissa asioissa ole kysymys tietoyhteiskuntakaaren 157 §:ssä määritellyistä käyttötarkoituksista."

  Nyt on siis one down, Hedman Partners ei tule saamaan kaikkia tietoja, mitä operaattorilla on, mutta katsokaa vielä tuota hakemusta, että miten voi ampua alas perustelut jakamisiin. Hakemus yhteystietojen saamiseksi ja NARS-ohjelman lokitiedosto.
   
 15. reynolds

  Rekisteröitynyt:
  15.01.2011
  Viestejä:
  259


  Tällainen löytyy Hedman Partnersin Viron facebook-sivuilta. "Friends" tarkoittaa ilmeisesti markkinaoikeuden tuomareita, "clients" henkilöitä jotka ovat saaneet Hedman Partnersilta kirjeen ja "partners" Telian johtoa. Sillä tuskin tällä lakitunkiolla muita ystäviä, asiakkaita tai kumppaneita edes on.
   
 16. Yxakka

  Rekisteröitynyt:
  22.04.2017
  Viestejä:
  23
  Tällainen löytyy Hedman Partnersin Viron facebook-sivuilta. "Friends" tarkoittaa ilmeisesti markkinaoikeuden tuomareita, "clients" henkilöitä jotka ovat saaneet Hedman Partnersilta kirjeen ja "partners" Telian johtoa. Sillä tuskin tällä lakitunkiolla muita ystäviä, asiakkaita tai kumppaneita edes on.

  Onnistuukohan tää lainaus..
  Mistä lie tuon kuvan repinyt, mutta lippu ei ainakaan ole aito Suomen lippu....mustat kanttaukset.. no ehkä sopii Hedmaneille. Muutenkin häpeäksi koko heidän touhunsa, tähänkö on sadassa vuodessa tultu - ihmisten pelotteluun ja kiristämiseen.
   
 17. KirjettäPukkaa

  Rekisteröitynyt:
  09.11.2017
  Viestejä:
  23
  Onkohan tuohon käytettyyn kuvaan tarvittavat tekijänoikeudet kunnossa?
  Eikös tuo lippu ole kopioitu tältä kaverilta: https://www.flickr.com/photos/beerbauf/1336709178

  Kuvaan oli merkitty "Some rights reserved" ja käsittääkseeni kuvaa käytetään nyt kaupallisiin tarkoituksiin, eikä kredittejä ole annettu kuvan omistajalle. Olisi ainakin syytä varmistaa, että tekijänoikeusasiat ovat kunnossa tämän osalta. Muutoin voi tulla Hedarille haastetta oikeuteen...
   
 18. Dame Edna

  Rekisteröitynyt:
  06.03.2016
  Viestejä:
  4 225
  Tuo on otettu kuvapalvelusta, jossa on tekijänoikeudesta vapaita kuvia. Tuossa Turren blogissa kerrotaan asiasta tarkemmin. https://www.turre.com/miksi-tekijanoikeus-ja-laillinen-valokuva-on-tarkea-blogille/
   
 19. Jankuttaja

  Rekisteröitynyt:
  11.10.2014
  Viestejä:
  2 077
  Niinkö? En äkkiä löytänyt flickr commonsista tuota kuvaa. Sitä paitsi lisenssi sanoo seuraavaa:

   
  Viimeksi muokattu: 10.12.2017
 20. KirjettäPukkaa

  Rekisteröitynyt:
  09.11.2017
  Viestejä:
  23
  Ei ne kaikki flickerin kuvat ole vapaata riistaa. Tämä kuva oli mielestäni kielletty kaupallisiin tarkoituksiin.
  "Ei kaupallinen eli NC (Non Commercial). Tämä lisenssi antaa sinulle myös vapaat kädet kuvan käyttöön, kopioimiseen, jakamiseen ja muokkaamiseen paitsi kaupallisissa yhteyksissä. Haasteena on rajanveto kaupallisen ja epäkaupallisen käytön välillä. Kirsi Salmela suosittaakin epäselvissä tilanteissa jättämään kyseisen kuvan käyttämättä ja etsimään kuvan, jolla on laajemmat käyttöoikeudet."

  Jos kuvaa käytetään firman sivulla kiittäen yhteystyökumppaneita ja mainostamiseen, niin se kyllä ylittää kaupallisuuden rajan. Käyttö on mielestäni hyvinkin kyseenalaista. Sekä asiakkaille että yhteystyökumppaneille annetaan tällä tavoin melko ristiriitainen kuva yrityksen moraalista.
   
 21. Dame Edna

  Rekisteröitynyt:
  06.03.2016
  Viestejä:
  4 225
  Ok. Tuolta minä sen katsoin, mutta jos sitä ei saa käyttää, niin olisivatpa erikoisen kämmin tehneet.;) https://www.flickr.com/photos/beerbauf/with/1336709178/
   
 22. Dame Edna

  Rekisteröitynyt:
  06.03.2016
  Viestejä:
  4 225
  Laita tuolle Andrea Cirillolle viestiä, että onko antanut Hedman Partnersille lupaa käyttää ko. kuvaa. Ketkä osaatte, niin ottakaa kuvakaappaus tuosta facebook-sivusta.
   
  Viimeksi muokattu: 10.12.2017
 23. lolleropallero

  Rekisteröitynyt:
  31.05.2017
  Viestejä:
  1 148
  Pystyykö herra Cirillolle laittamaan Flickrin kautta viestiä? Voisi ainakin kertoa, että hänen otostaan käytetään tekijänoikeuslain vastaisesti sellaisen firman toimesta, joka niin tarmokkaasti puolustaa tekijänoikeuslain alaisia teoksia.
   
 24. DrVatanen

  Rekisteröitynyt:
  27.09.2001
  Viestejä:
  6 340
  Ei se että jonkin teoksen käyttäjänä on yritys tee käytöstä automaattisesti kaupallista. Ja sanoisin, että tässä tapauksessa tuo menee kyllä ei-kaupallisesta käytöstä. Kuva on käyttöyhteydessään vapaasti katseltavissa, siitä ei siis vaadita rahaa, eikä tuota voi oikein pitää mainontanakaan. (Tuohon jälkimmäiseen voisi tietysti halutessaan esittää eriävän mielipiteen, mutta tuskin se oikeudessa läpi menisi.)

  Sen sijaan CC-lisenssin Attribution -vaatimusta kyseinen käyttö taitaa rikkoa, koska ainakaan minun nähdäkseni mitään krediittiä tekijälle ei esitetä. Jos esimerkiksi kuvan oikeassa alalaidassa tai saatetekstissä lukisi "(c) Andrea Cirillo", tällöin käyttö olisi lisenssin- ja lainmukaista.

  Pitääkin ottaa ruutukaappaus, jos tieto editoidaan postaukseen jälkikäteen.
   
  Viimeksi muokattu: 10.12.2017
 25. KirjettäPukkaa

  Rekisteröitynyt:
  09.11.2017
  Viestejä:
  23
  Mä laitoin jo flickrin kautta kyselyä. Piti luoda Yahoo-tili.
  Tuosta sais hyvän uutisen aiheen iltalehteen mikäli pitää paikkaansa. :D
   
  Viimeksi muokattu: 10.12.2017

Jaa tämä sivu

Alibi
Anna
Deko
Dome
Erä
Hymy
Kaksplus
Kippari
Kotilääkäri
Kotiliesi
Koululainen
Ruoka.fi
Parnasso
Seura
Suomen Kuvalehti
TM Rakennusmaailma
Tekniikan Maailma
Vauhdin Maailma
Golfpiste
Vene
Nettiauto
Ampparit
Plaza
Muropaketti