Hedman Partnersilta kiristyskirje

Viestiketju alueella 'Yleistä keskustelua' , aloittaja Kapteeni Flint, 24.04.2015.

NOSTOJA MUROPAKETIN SISÄLLÖSTÄ
 1. Satunnainen ohikulkija

  Rekisteröitynyt:
  13.04.2016
  Viestejä:
  477
  Periaatteessahan se on kantajan tehtävä osoittaa, että nimenomaan sinä itse olet syyllinen tekoon. Toisaalta jos oma puolustus on vain luokkaa "no en tiedä mutta en vaan ole tuollaista tehnyt", eipä sen markkinaoikeuden mielestä todennäköisemmän tapahtumainkulun osoittamiseen mitään maata mullistavia todisteita kantajaltakaan tarvita.

  Suosittelen lukemaan MAO:n päätökset noista kahdesta keissistä, jotka tähän mennessä on loppuun käyty. Nuo päätökset on perusteltu muihin keisseihin verrattuna melko kattavasti ja antavat aika hyvän kokonaiskuvan siitä, minkälaisia asioita MAO päätöksissään ottaa milläkin painoarvolla huomioon.

  Flintin keissi (voitto trolleille): http://www.markkinaoikeus.fi/fi/ind...atekijanoikeudellisetasiat/1467628378764.html
  Aavia-keissi (tappio trolleille): http://markkinaoikeus.fi/fi/index/p...atekijanoikeudellisetasiat/1486457257268.html

  Edit: Painotetaan nyt vielä, että päätökset ovat luonnollisesti aina tapauskohtaisia, eikä niitä jaella liukuhihnalta minkään valmiin sapluunan mukaan. Molemmissa em. keisseissä puolustus nojasi avoimeen wlaniin, joka esimerkiksi useamman hengen talouksissa olisi täysin turha puolustus, kun nettiyhteyden käyttäjiä joka tapauksessa olisi enemmän kuin yksi.
   
  Viimeksi muokattu: 03.06.2017
 2. Jankuttaja

  Rekisteröitynyt:
  11.10.2014
  Viestejä:
  2 119
  Haastaa mistä? Eihän kirjeen lähettäjä ole levitellyt vastaanottajan teoksia.
   
 3. sranat

  Rekisteröitynyt:
  04.01.2008
  Viestejä:
  2 113
  Eikö tämä olisi parempi, jos tuntee ahdistusta jatkuvan kirje pommituksen keskellä:
  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L25

  7 a § (13.12.2013/879)
  Vainoaminen
  Joka toistuvasti
  uhkaa, seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muuten näihin rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti vainoaa toista siten, että se on omiaan aiheuttamaan vainotussa pelkoa tai ahdistusta, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä yhtä ankaraa tai ankarampaa rangaistusta, vainoamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

  Siitä toki jotkut voi olla eri mieltä, onko hedmanilla oikeus ottaa yhteyttä syyttömiin henkilöihin säännöllisesti, joita ei ole tuomittu mistään.  http://www.finlex.fi/fi/uutiset/264

  Vainoamisesta tuli rangaistavaa - sananvapausrikoksia koskevat säännökset täsmentyivät
  Rikoslakiin lisätty vainoamisen kieltävä rangaistussäännös tuli voimaan vuoden 2014 alusta. Myös viestintärauhan rikkomisesta tuli rangaistava teko. Samassa yhteydessä sananvapausrikoksia koskevia säännöksiä täsmennettiin niin, että niiden soveltaminen jatkossa paremmin vastaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntöä.

  Vainoaminen rangaistavaksi

  Uuden säännöksen mukaan vainoamiseen syyllistyy henkilö, joka toistuvasti uhkaa, seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muulla näihin rinnastettavalla tavalla vainoaa toista niin, että se on omiaan aiheuttamaan vainotussa pelkoa tai ahdistusta. Rikoksesta voidaan tuomita sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Vainoaminen on virallisen syytteen alainen rikos eli syyttäjä nostaa siitä syytteen, vaikka asianomistaja ei vaatisi rangaistusta.

  Vainoamisen kriminalisointia edellyttää naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus. Vaikka voimassa olevat laitonta uhkaamista ja lähestymiskiellon rikkomista koskevat rangaistussäännökset ovat jo suurelta osin kattaneet yleissopimuksen velvoitteet, rangaistavuuden ala ei ole ollut riittävä.

  Suojaa häirintäviestinnältä

  Rikoslain uusi viestintärauhan rikkomista koskeva rangaistussäännös kattaa lähtökohtaisesti kaikki viestintävälineisiin lähetettävät häirintäviestit. Viestintärauhan rikkomiseen syyllistyy se, joka häirintätarkoituksessa toistuvasti lähettää toiselle viestejä tai soittaa niin, että teko on omiaan aiheuttamaan hänelle huomattavaa häiriötä tai haittaa. Teko on asianomistajarikos eli uhrin on vaadittava tekijälle rangaistusta. Rangaistus viestintärauhan rikkomisesta on sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta.

  Säännös laajentaa häirintäviestinnän rangaistavuutta kotirauhaa häiritsevästä puhelin- ja matkapuhelinhäirinnästä muihinkin viestintävälineisiin, eikä rangaistavuus ole sidottu siihen, että puhelu tai viesti vastaanotetaan kotirauhan piirissä.
  Rangaistukset yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä ja kunnianloukkauksesta lievenevät

  Niin sanotuissa sananvapausrikoksissa on yleensä kysymys sananvapauden ja yksityisyyden tai kunnian suojan välisestä ristiriidasta. Vaikeita tulkintatilanteita voi liittyä toisinaan esimerkiksi tiedotusvälineiden julkaisemiin juttuihin.

  Suomi on saanut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta useita tuomioita, joissa Suomen on katsottu sananvapautta ja yksityiselämän tai kunnian suojaa koskeneissa oikeusjutuissa loukanneen Euroopan ihmisoikeussopimuksessa turvattua sanan- ja ilmaisunvapautta. Ihmisoikeustuomioistuin on pitänyt vankeusrangaistuksen uhkaa ilmaisunvapausrikoksissa sananvapauden kanssa yhteensopivana vain hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa.

  Vuoden 2014 alusta voimaan tulleiden säännösten mukaan yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä ja kunnianloukkauksesta voidaan jatkossa tuomita vain sakkoa. Rangaistus törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä ja törkeästä kunnianloukkauksesta on kuitenkin sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Kunnianloukkausta ei enää pidetä törkeänä sillä perusteella, että teko on tehty joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai muuten toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten ihmisten saataville.

  Ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön huomioon ottamiseksi yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä ja kunnianloukkausta koskevaan säännökseen lisätään rangaistavuutta rajoittava uusi lauseke. Rikoksena ei pidetä yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemiseksi esitettyä ilmaisua, jos sen esittäminen ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Asian arvioinnissa tulee ottaa huomioon muun muassa ilmaisun sisältö ja toisten oikeudet. Punninta voi koskea muun muassa rikoksentekijän henkilöllisyyttä koskevien tietojen esittämistä uutisoinnissa.

  Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on korostanut, että yleistä kiinnostusta herättävään keskusteluun puuttumiselle tulee olla painavat perusteet. Nyt hyväksytyn lakiesityksen perusteluissa korostetaan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön seuraamisen tärkeyttä tuomioistuimissa.

  Kunnianloukkausrikokset ja yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä koskevat rikokset ovat jatkossakin asianomistajarikoksia. Valtakunnansyyttäjä voi kuitenkin nykyiseen tapaan antaa määräyksen syytteen nostamisesta, jos rikos on tapahtunut joukkotiedotusvälinettä käyttäen ja erittäin tärkeä yleinen etu vaatii syytteen nostamista.
   
  Viimeksi muokattu: 03.06.2017
 4. OneAndOnlyMiiQu

  Rekisteröitynyt:
  11.02.2007
  Viestejä:
  101
  Kyllä tossa kotirauhan rikkomisessakin näyttäs olevan sen verran auki että mun enminämitääntiedä tulkintani mukaan myös tällanen kirjeiden lähettäminen (etenkin jos niitä tulee kymmenittäin) rikkoo kotirauhaa.

  1 §
  Kotirauhan rikkominen

  Joka oikeudettomasti

  1) tunkeutuu taikka menee salaa tai toista harhauttaen kotirauhan suojaamaan paikkaan taikka kätkeytyy tai jää sellaiseen paikkaan taikka

  2) rikkoo toisen kotirauhaa metelöimällä, heittämällä esineitä, soittamalla puheluita tai muulla vastaavalla tavalla
  ,

  on tuomittava kotirauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi
   
 5. Dame Edna

  Rekisteröitynyt:
  06.03.2016
  Viestejä:
  4 885
  Hyvä, ylläpito onkin siivonnut ketjua. Olkoon tämä varoituksena ja seuraavalla kerralla kun jollakin tekee mieli mennä henkilökohtaisuuksiin, muistaa mitä kunnianloukkaus tunnistettavaa kirjoittajaa kohtaan tarkoittaa.

  Mitä tuohon kotirauhan rikkomiseen tulee, niin jos kirjeiden lähettely jatkuu, vaikka on kiistänyt asian kirjallisesti, niin kysymys on nimenomaan kotirauhan rikkomisesta.

  Molempiin löytyy perustelut Suomen rikoslaista.
   
 6. Purkk

  Rekisteröitynyt:
  18.08.2010
  Viestejä:
  1 050
  Jos olet käyttänyt "laitonta" streamaus palvelua niin nehän usein on torrent parvissa kiinni. Ei sillä ole mitään väliä onko se koko leffa omalla kiintolevyllä.
   
 7. twigman

  Rekisteröitynyt:
  01.08.2016
  Viestejä:
  222
  Popcorn-time ainakin toimii torrent-verkossa ja lähettää samaan aikaan tiedostoja muille käyttäjille. Tällä hetkellä pelkkä striimaaminen ei taida olla laitonta jos siihen ei sisälly jakamista eikä se tapahdu torrent-verkossa.
  En ole popcorn-timeä tai näitä torrent-pohjaisia striimaus-palveluita käyttänyt, mistä käyttäjä tietää että nyt striimauspalvelu toimii torrent-verkossa? Täytyykö koneelle asentaa jotain vai voiko käydä niin että vahingossa erehtyy nettisivulle joka toimiikin torrent-muotoisena ja lähettää tiedostoja "piilossa" eteenpäin?
   
  Viimeksi muokattu: 04.06.2017
 8. Proc

  Rekisteröitynyt:
  09.11.2000
  Viestejä:
  2 147
  Siivottu vielä pari viestiä lisää.
  Jos se yhdistyksen nimen pohtiminen lopetetaan tässä ketjussa, niin varmaan tuo nokittelukin loppuu.
   
 9. cydrex

  Rekisteröitynyt:
  17.11.2016
  Viestejä:
  904
  nykysin on kaikenmailman sivuja ettei edes tarvitse ladata mitään ohjelmaa tai kirjautua sisään. menee nettisivulle ja etsii mitä haluaa katsoa. helpompaa kun johonkin netflixiin yms kirjautuminen.
   
 10. Filindel

  Rekisteröitynyt:
  14.06.2010
  Viestejä:
  69
  Miksi turhaan lainaatte ja linkkailette vanhentuneita pykäliä? Varsinkaan kun tuo rikoslaiksi nimetty linkki ei edes vie rikoslakiin. Kirjeiden lähettäminen ei yksiselitteisesti täytä kotirauhan rikkomisen tunnusmerkistöä.
   
 11. Dame Edna

  Rekisteröitynyt:
  06.03.2016
  Viestejä:
  4 885
  Jos tuo linkki ei toimi tai ei ole oikea, niin voit laittaa uuden linkin. Se on selvä, että jos ihmistä häiritään hänen kodissaan, oli muoto mikä tahansa, niin luonnollisesti se on kotirauhan rikkomista. Jos itselleni tulisi vielä kirje Hedman Partnersilta tai keneltä tahansa kiistettyäni asian, niin tekisin siitä rikosilmoituksen nimenomaan kotirauhan rikkomisesta ja vaatisin kirjeenlähettäjälle lähestymiskieltoa.
   
 12. Crypton123

  Rekisteröitynyt:
  03.06.2017
  Viestejä:
  152
  Mie oon sitä mieltä, että kyllähän se selkeästi on perustuslain vastainen asia ja loukkaa yksityisyyden suojaa tuo käytännön kirjetrollaus. Tilanteessa, jossa samasta väitetystä rikkomuksesta vainotaan toistuvasti eli useammalla kirjeellä uhkailevaan ja epämääräiseen sävyyn liittymän haltijaa vain sillä perusteella, että hän on liittymän tilannut. Väitetään liittymästä tapahtuneen merkittvää jakamista jota ei sitten kuitenkaan pystytä osoittamaan tai edes selittämään merkittäväksi saati todistamaan heidän lukuisissa kirjessään. Sisällöllisesti kirjeet ehdottaa perättömyyksiä liittymän käytöstä eikä ainoastaan sen käyttäjästä/jistä tai kuten itse kirjeet ehdottaa, että kirjeen saaja on sama kuin väitetyn muutaman kilotavun rikkeen tekijä kauniilla termistöllään. Julkisuudessa olleissa ohjelmissa on erehdyttävästi keskitytty ns. viattomiin kirjensaajiin, joka on miun mielestä vain karhunpalvelus sille, että asiasta olisi yritetty edes tehdä oikeeta journalismia. Merkittävää yleisölle saattamista olisi se torrentin luonti ja materiaalin julkaisu yhteisöihin tai sivulle joista se on saatavissa, onko siihen nämä "oikeuksien" haltijat ja pöytälaatikkofirmat pyrkineet tekemään mitään? Ei tietääkseni koska se laittoman materiaalinen levitys ei ole ilmeisesti se ongelma vaan se kuinka mahdollisimman monelta voitaisiin pyytää rahaa sen asian varjolla rikkomatta kovin törkeästi lakia. Markkinaoikeutta on harhautettu tietoisesti ja taitavasti merkittävyysasiassa tai sitten se on itse korviaan myöten mukana petoksessa. Tehdyn valituksen vastauksesta myö vasta saatamme nähdä, miten pitkälle tämä petos tai näennällinen sokeus oikeastaan yltää, olkoompa se tahallista tai tahatonta.
   
 13. Filindel

  Rekisteröitynyt:
  14.06.2010
  Viestejä:
  69
  Tietyyn pykälään tuolla ei pystyne linkkaamaan, mutta tässä on se 24 luku kuitenkin: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L24
  Valitettavasti kotirauhan rikkomista ei ole esittämälläsi tavalla määritelty vaikka se sinusta kuinka luonnolliselta tuntuukin, ja rikosilmoitus kotirauhan rikkomisesta menee aivan hukkaan. Viestintärauhan rikkominen saattaisi tulla kyseeseen, mutta sekin vaatisi häirintätarkoituksen ja HP:n tarkoitus lienee vain rahan hankinta.
   
 14. Dame Edna

  Rekisteröitynyt:
  06.03.2016
  Viestejä:
  4 885
  Kyllä se poliisi neuvoo, jos ei itse tiedä mikä oikea pykälä on. Kotirauhan rikkominen/häirintätarkoitus tietenkin on kysymyksessä joka tapauksessa, jos kirjeitä lähetellään kiistämisestä huolimatta. Myöskin lähestymiskieltoa voi hakea tämmöiselle häirikölle, eli jos joku kokee kotirauhaansa rikotun/tulleensa häirityksi aiheettomasti, niin poliisin puheille.
   
 15. Filindel

  Rekisteröitynyt:
  14.06.2010
  Viestejä:
  69
  Kotirauhan rikkominen ei ole kysymyksessä missään tapauksessa. Onko mitään viitteitä ollut, että näitä kirjeitä pidettäisiin oikeudessa viestintärauhan rikkomisena? Ehkä jos nimenomaisesti on kieltäytynyt ehdotuksesta ja pyytänyt, että kirjeitä ei lähetetä. Toisaalta yhden kirjeen muutaman kuukauden välein(?) ei välttämättä katsottaisi olevan omiaan aiheuttamaan huomattavaa häiriötä tai haittaa, varsinkin ottaen huomioon, että kirjeen voi vain heittää menemään sitä edes aukaisematta (olettaen, että lähettäjä selviää päältäpäin). Myöskään tuo häirintätarkoitus ei ole tässä tapauksessa mitenkään yksiselitteinen.

  En pikahaulla löytänyt mitään oikeuskäytäntöä viestintärauhan rikkomisesta, joten olisi mielenkiintoista, jos joku tympääntynyt kirjeensaaja siitä rikosilmoituksen tekisi tai vaihtoehtoisesti sen lähestymiskieltohakemuksen viestintärauhan rikkomiseen vedoten. Onkos kukaan näin tehnyt?
   
 16. OneAndOnlyMiiQu

  Rekisteröitynyt:
  11.02.2007
  Viestejä:
  101
 17. Filindel

  Rekisteröitynyt:
  14.06.2010
  Viestejä:
  69
  Aika erilainen tapaus näihin kirjeisiin verrattuna, mutta en siltikään näkisi, että noista puheluista voi millään muotoa leipoa kotirauhan rikkomista, ehkä sen viestintärauhan. Petoksen yritys näyttäisi äkkiseltään sopivimmalta.
   
 18. Istuvahärkä

  Rekisteröitynyt:
  31.05.2017
  Viestejä:
  3
  Hedmanii ei pidä ottaa yhteyttä missään nimessä. Siitä ei ole ikinä koitunut kenellekkään mitään hyvää.
   
 19. constructor

  Rekisteröitynyt:
  20.10.2016
  Viestejä:
  479
  Kyllä noi sun jutut kotirauhan rikkomisesta täysin vailla päätä ja häntää tässä tapauksessa, ja kuten joku arveli, ehkä “kännissä kirjoitettuja”. Käy vaikka ihan ensimmäiseksi lukemassa korkeimman oikeuden ennakkopäätökset kotirauhan rikkomisesta. Onkohan siellä ensimmäistäkään kirjeiden lähettämisestä, jos kyseessä ei ole ollut suoranainen uhkailu tai petos.

  Ja mitä tulee VPN kunnianloukkaussyytteeseen, IP-osoite osoitetta on mahdoton selvittää, jos oletetaan että palveluntarjoaja ei pidä logia asiakkaistaan…

  Oletkohan ihan oikea henkilö johtamaan tuota perustettava yhdistystä?
   
 20. Dame Edna

  Rekisteröitynyt:
  06.03.2016
  Viestejä:
  4 885
  No joo, tämä on taas näitä. Mikähän siinä kotirauhan rikkomisessa niin pelottaa? Sekö, että kirjeenlähettäjä todettaisiin syyllistyneen siihen ja sille annettaisiin lähestymiskielto. Lähestymiskielto onkin aika vakava paikka, koska siitä jää merkintä sen saanelle. Kehotan siis edelleen kaikkia, jotka saavat kirjeitä kiistämisestä huolimatta, marssimaan poliisin pakeille. Tuossa tarkemmin lähestymiskiellosta. http://www.poliisi.fi/rikokset/lahestymiskielto
   
 21. violettisävy

  Rekisteröitynyt:
  23.04.2017
  Viestejä:
  19
  Ehkä joku muu voisi olla parempi tätä johtamaan minunkin mielestäni.
  Ei kannatusta Damelle.
   
 22. constructor

  Rekisteröitynyt:
  20.10.2016
  Viestejä:
  479
  Edna täällä kehottaa muiden mukana olematta ottamatta yhteyttä kirjeen lähettäjiin. Toisaalta hän itse on ottanut yhteyttä kirjeen lähettäjään identifioimaan itsensä täällä. Ehkä kaikkien kirjeiden saajien pitäisi Ednan lailla ottaa yhteyttä kirjeen lähettäjän ja ryhtyä aktiivisen vastarintaan.

  Tietysti on myös niin että että Edna on profiloituneet henkilöksi joka todennäköisesti ei ole ladannut lähetettyä teosta. Tämä tuskin on tilanne kaikkien kirjeiden saajien taholla. Väittäisin että valtaosa kirjeistä menee oikeaan osoitteeseen.

  Kuten todettua, kirjeeseen vastaaminen saattaa olla oikea ratkaisu siinä tapauksessa jos ei ole syyllinen.
  Syylliset heittäkööt kirjeet edelleen roskiin joka on todennäköisesti paras keino välttyä vastuusta.
   
 23. Dame Edna

  Rekisteröitynyt:
  06.03.2016
  Viestejä:
  4 885
  Täällä ei päätetä, kuka yhdistystä johtaa, vaan yhdistyksen hallitus sen tekee. Kuten jo aiemmin olen sanonut, puolestani sihteeri/taloudenhoitajan tehtävät voi puolestani ottaa kuka vaan, joka ne asiat osaa. Miten esimerkiksi sinä, onko sinulla koulutusta tai työkokemusta kyseisiin tehtäviin?
   
 24. hackeri

  Rekisteröitynyt:
  27.11.2016
  Viestejä:
  92
  Lopetas jo tuo röllääminen. Kenenkään ei kannata edes miettiä moiseen roskapostiin vastaamista. Tässä Piraattipuolueen Paalijärven hyvä blogikirjoitus: http://usvi.puheenvuoro.uusisuomi.f...isiin-vastaaminen-ei-kannata-oikeastaan-ikina
   
 25. constructor

  Rekisteröitynyt:
  20.10.2016
  Viestejä:
  479
  @Edna. Sinä muiden muassa olet väittänyt muiden muassa minun olevan kytköksissä tekijänoikeus trolleihin. Tämä ei pidä paikkaansa. Olen joutunut muutamankin tunnin esittämään mielipiteitäni ja mahdollisia skenaarioita henkilölle, joka on saanut kirjeen. Tämä henkilö on IT teknologiasta mitään tietämätön ja lisäksi vielä vähävarainen. Hänellä ei ole varaa maksaa minkäänlaisia oikeudenkäyntikuluja, se sekoittaisi hänen elämäänsä vuosiksi. Kirjeen summan maksaminen sekoittaisi budjetin ainoastaan muutamaksi kuukaudeksi. Tässä on syy, miksi en aivan suorilta käsiltä kehoita ketään olla reagoimatta mitenkään.
   

Jaa tämä sivu

Alibi
Anna
Deko
Dome
Erä
Hymy
Kaksplus
Kippari
Kotilääkäri
Kotiliesi
Koululainen
Ruoka.fi
Parnasso
Seura
Suomen Kuvalehti
TM Rakennusmaailma
Tekniikan Maailma
Vauhdin Maailma
Golfpiste
Vene
Nettiauto
Ampparit
Plaza
Muropaketti