Hedman Partnersilta kiristyskirje

Viestiketju alueella 'Yleistä keskustelua' , aloittaja Kapteeni Flint, 24.04.2015.

NOSTOJA MUROPAKETIN SISÄLLÖSTÄ
 1. DXpert

  Rekisteröitynyt:
  01.03.2017
  Viestejä:
  71
  Tekijänoikeuslaki ja MAO:n tulkinnat siitä antaisivat ymmärtää, että liittymän omistajaa ei tässä pidetä asianosaisena. MAO:n tekemän yhteystietopyyntöjen käsittelyn on ajateltu oleva (pelkästään) riittävä liittymän omistajan tarpeellisen oikeusturvan kannalta. Mutta kuten olemme nähneet, toimenpiteitä nykyisissä yhteystietojen "massaluovutuksissa" on vaikea pitää riittävinä tässä suhteessa.

  Koska liittymän omistaja kuitenkin on ainakin välillisesti "de facto" asianosainen (kun on liittymän, josta tietoja pyydetään, omistaja) ja asia liittyy myös hänen etuunsa, tämä tulkinta on muutoinkin ainakin omasta mielestäni vähintäänkin puutteellinen, jos ei nyt sitten virheellinen. Liittymän omistajan yhteystietojahan tässä käsitellään ja vieläpä luovutusta yksityiselle taholle! Olisi merkittävästi liittymän omistajan oikeusturvan vastaista, jos hän ei voisi valittaa häneen tosiasiallisesti kohdistuneestä päätöksestä ja saada mahdollisesti puutteellista tai virheellistä päätöstä kumotuksi.

  KKO voi ottaa asian käsiteltäväksi muutoinkin, esim. kun asiassa on merkittävää yhteiskunnallista merkitystä. Mielestäni - ja varmaan meidän muidenkin mielestä - näin on. Jos tässä vaiheessa ei saada ratkaisua, seuraava aste olisi sitten Euroopan Yhteisöjen Tuomioistuin. Ja valituksen perusteena voisi olla esim. liittymän omistajan puutteellinen oikeusturva (puuttuva valitusoikeus), ns. "fair play" kun ei tässä toimi!
   
 2. Dame Edna

  Rekisteröitynyt:
  06.03.2016
  Viestejä:
  5 242
  Aloin ihmetellä, että miksi minä olen tuohon silmäniskun laittanut, kun vakavasta asiasta kysymys. Piti ihan katsoa tuo lainaus kokonaan ja se tosiaan liittyy alkuperäisen kommentin viimeiseen lauseeseen, jossa trollien reaktioon puutun. Nämä määrätyt trollit nimittäin tulevat aina langoille, kun jotakin epäedullista heidän kannaltaan on tehty. Väheksyntä trollivastaisiin toimiin on heidän tunnusmerkkinsä, siksi silmänisku.

  Tuohon itse asiaan sitten, niin tietenkin tässä kansalaisten oikeusturva on koetuksella ja ainakin itse olen tästä kirjoittanut päättäjille. Tuo oli harvinaista, että nyt edes valitusajan puitteissa on valitus pystytty tekemään, koska tavallisestihan nämä kirjeet tulevat vasta sitten kun valitusaika on jo mennyt umpeen.

  Aavian tekijänoikeusviikoilla on tästä puhuttu tarkemmin. Silloin kun aloin asiaa tutkimaan, tämä hämmästytti minua suuresti: "Tietojenluovutuspäätöksiin voi hakea muutosta, mikäli Korkein oikeus myöntää valitusluvan. Muutosta voivat hakea vain asianosaiset. Asianosaisia eivät ole ne, joiden tietoja on luovutettu." https://www.aavia.fi/ajankohtaista/tekijanoikeusviikko-osa-2/

  Tästä asiasta kannattaa siis kirjelmöidä edelleen päättäjäjille, koska tuntuu todella nurinkuriselta, että et ole asianosainen omassa asiassasi. Anna Vuopalahan on nimenomaan ottanut kantaa kirjeensaajien oikeusturvaan, niin tässä olisi kyllä lakimuutoksen paikka, jos ei tätä muutoin saada korjattua.
   
 3. Saa Riittää!

  Rekisteröitynyt:
  25.04.2017
  Viestejä:
  79
  Jonh Steele ei sitten enää jenkeissä ihmisiä trollaamisella kiusaa kun lakilupakin viimein meni: Copyright Troll Attorney John Steele Disbarred by Illinois Supreme Court... Also, Steele’s trolling operation was “using means that had no substantial purpose other than to embarrass or burden a third person, or using methods of obtaining evidence that violates the legal rights of such a person…,” the Supreme Court writes.
  Sydäntä lämmittävää luettavaa on myös: The former Prenda attorney is still awaiting his sentencing in the criminal case. In theory, he faces a statutory maximum sentence of 40 years in prison as well as a criminal fine of hundreds of thousands of dollars. However, by signing a plea agreement, he likely gets a reduced sentence.
  Kauan sai kyseinen lakimies jenkeissä harjoittaa samaa lypsämistä kuin harjoitetaan täälläkin mutta loppu tuli ja pitkä linnareissu edessä hänellekin eikä viimeiseksi jää.
   
 4. DXpert

  Rekisteröitynyt:
  01.03.2017
  Viestejä:
  71
  EU:n vuonna 2018 voimaan tuleva Tietosuoja-Asetus voi muuttaa hieman tätä kiristysbusinesta:
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=FI
  Tässä hieman alustavia tulkintoja:
  http://www.tietosuoja.fi/material/a...en_valmistautua_EUn_tietosuoja-asetukseen.pdf
  Tärkeätä on tuo 21 artiklan ns. vastustamisoikeus eli tässä kohtaa voidaan ehkä päästä yhteystietojen luovuttamiseen käsiksi. 77 artiklassa säädetään rekisteröidyn oikeudesta tehdä valitus valvontaviranomaisille. 79 artiklassa annetaan oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin rekisterinpitäjää ja tietojen käsittelijää kohtaan. Nythän vastaavaa mahdollisuutta ei käytännössä oikeastaan ole.
  Moni asia on selvittämättä, mutta tässä vaiheessa ainakin näyttää, että asetus muuttaa tietojen luovutusta ns. kolmannelle osapuolelle merkittävästi, huomattavasti rajatummaksi kuin nykyisin. Valitettavasti tähän nykyiseen rumbaan tällä ei ole vaikutusta eikä tämä muuta tilannetta takautuvasti.
   
 5. nnynas__

  Rekisteröitynyt:
  18.02.2016
  Viestejä:
  82
  Näin se valitettavasti on. Asianosaiset voivat valittaa, muut eivät; joitakin poikkeuksia lukuunottamatta, enkä näe niiden soveltuvan tähän. Poikkeustilanteet koskevat sellaisia tahoja, joilla on asiassa oikeudellinen intressi; näissäkin tosin asianosaisen mukanaoloa saatetaan edellyttää. Oikeudellinen intressi voisi periaatteessa tässä ajatella olevan olemassa. Pari ongelmaa: 1) nuo mahdolliset tahot selviävät vasta, kun operaattori kaivaa tiedot logeista, sillä kaikkia asiakkaitahan päätös ei (todennäköisesti) koske ja 2) vaikka tahot olisivatkin selvillä, onko ko.intressi siltikään riittävä.
   
 6. Yritysten tuki Banned

  Rekisteröitynyt:
  27.01.2017
  Viestejä:
  69
  http://yle.fi/uutiset/3-9628316

  Mikähän itku tuostakin tulee kun ei ole tuosta EU asetuksesta apua. Toukokuun 2018 jälkeenkin operaattorit luovuttaa warettavien liittymien tiedot.
   
 7. Saa Riittää!

  Rekisteröitynyt:
  25.04.2017
  Viestejä:
  79
  Yritysten tuki, voi hellanlettas. Unohdit lisätä viestiisi myös syyttömät.
   
 8. Dame Edna

  Rekisteröitynyt:
  06.03.2016
  Viestejä:
  5 242
  Ok, kiitos Niko vastauksestasi. Mitenkähän siinä tapauksessa, että liittymän haltija on vaatinut operaattoriaan tekemään valituslupahakemuksen ja valituksen, mutta tästä huolimatta operaattori ei ole näin menetellyt, niin voisiko tämä olla oikeudellinen intressi?
   
 9. Jankuttaja

  Rekisteröitynyt:
  11.10.2014
  Viestejä:
  2 155
  KKO voisi arvioida intressiä myös yleisen edun nimissä, kun haetaan ennakkopäätöstä joka vaikuttaa satoihin hakemuksiin vuosittain. Luitko muuten Dame Ednan linkittämää valitusta? Siinähän vedottiin myös yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.

  Hassua, että valituslupaa hakemalla voi kuitenkin muodollisesti viivästyttää päätöstä 4-6kk vaikka intressiä ei olisikaan. Voikohan tekijänoikeuksien haltija tässä tilanteessa vaatia valittajalta korvauksia tulonmenetyksistä? Voi tulla valittajalla iso sakko, jos esim. puolet IP-osoitteista on valitusprosessin aikana operaattorilta unohtunut, ja jokaisesta olisi potentiaalisesti saanut laskutettua kirjeillä 500-2000 euroa.
   
 10. DXpert

  Rekisteröitynyt:
  01.03.2017
  Viestejä:
  71
  Mahdolliset menetetyt edut ovat tässä ns. perusteetonta etua .... jota ei korvata. Ja asiahan on melko teoreettinen kuitenkin. Valituslupa - noin yleisesti - tekee sen, että sen kohteena oleva päätös ei ole lainvoimainen. Mutta tämähän ei tässä koske yhteystietojen hakemuksia, nehän ovat aina lainvoimaisia, jos telefirma ei niistä valita. Ja tavanomaisesti esim. korvausvelvollisuudesta päätetään oikeudessa, tämä velvollisuus ei "jatku" oikeudenkäynnin jälkeen. Ainahan toki voi vaatia ... melkein mitä tahansa, toinen juttu on, saako mitään.

  Toinen asia:

  "Henkilörekisterilaki 423/1999: Tarkastusoikeuden rajoitukset
  (27 §)
  Edellä 26 §:ssä tarkoitettua tarkastusoikeutta ei ole, jos:
  1) tiedon antaminen saattaisi vahingoittaa valtion turvallisuutta, puolustusta tai yleistä järjestystä ja
  turvallisuutta taikka haitata rikosten ehkäisemistä tai selvittämistä;
  Jos vain osa rekisteröityä koskevista tiedoista on sellaisia, että ne 1 momentin mukaan jäävät
  tarkastusoikeuden ulkopuolelle, rekisteröidyllä on oikeus saada tietää muut hänestä talletetut tiedot."
  Tähänhän tuo HP vetoaa - mutta sen tulee näyttää toteen, että luovuttaminen jotenkin haittaisi RIKOSTEN selvittämistä. Pelkkä olematon rikosilmoituksen olemassaolokaan ei tässä siis riitä. Joka tapauksessa tähän ei voi vedota, jos rikosilmoitusta ei ole! Ja nyt asia on vireillä riita-asiana, joka ei tätä poikkeusta koske - riita-asia kun ei ole RIKOS.
   
 11. finnkiller

  Rekisteröitynyt:
  20.01.2008
  Viestejä:
  198
  Kannattaisi lukea ajatuksella tuo EU-tuomioistuimen päätös joulukuulta joka kieltää IP-tunnistetietojen säilyttämisen kuin vakavissa poikkeus ja yksittäistapauksissa. EU GDPR on osittain samaa mutta suurelta osin eri asiaa kuin tämä.

  Tuosta joulukuun päätöksestä voit lukea vaikka tästä: http://www.jussikari.fi/tappoiko-eu-tuomioistuin-tekijanoikeuskirjeet/
   
 12. Saa Riittää!

  Rekisteröitynyt:
  25.04.2017
  Viestejä:
  79
  Dame Edna, ihan asiaa joten liitän tulevaisuudessa linkit mukaan. Tässä siis uusin linkki John Steelestä. Uusille Murolaisille suosittelen penkomaan kiristyskirjebisneksen kansainvälisyyttä, aineistoa on paljon ja pitää muistaa ettei Suomi ole tästä kuviosta erillinen vaan pikemmin pieni puro joka on isommasta joesta haarautunut yhteiskuntaamme ihmisten elämää häikäilemättömästi pilaamaan. https://torrentfreak.com/copyright-...e-disbarred-by-illinois-supreme-court-170522/
   
 13. Jankuttaja

  Rekisteröitynyt:
  11.10.2014
  Viestejä:
  2 155
  Millä tavalla se olisi perusteetonta etua, jos valituslupa hylätään?

  Mistä sait tiedon, että tämä ei koskisi yhteystietojen hakemista? Kysyin asiaa markkinaoikeudelta ja sain seuraavan vastauksen:
  Eli aika yksiselitteisesti päätökset hakemusasioissakaan eivät ole lainvoimaisia ennen kuin valitus on käsitelty. Ehkä kuitenkin teleoperaattorit voivat vapaaehtoisesti luovuttaa yhteystiedot jo ennen, mutta mikäli näin toimitaan on siinä mielestäni rikottu lakia teleyhteystietojen käsittelystä.

  Tästä asiastahan tulee tietosuojavaltuutetun päätös kohtapuoliin.
   
 14. Saa Riittää!

  Rekisteröitynyt:
  25.04.2017
  Viestejä:
  79
 15. DXpert

  Rekisteröitynyt:
  01.03.2017
  Viestejä:
  71
  "Millä tavalla se olisi perusteetonta etua, jos valituslupa hylätään?"

  "Voikohan tekijänoikeuksien haltija tässä tilanteessa vaatia valittajalta korvauksia tulonmenetyksistä? Voi tulla valittajalla iso sakko, jos esim. puolet IP-osoitteista on valitusprosessin aikana operaattorilta unohtunut, ja jokaisesta olisi potentiaalisesti saanut laskutettua kirjeillä 500-2000 euroa."

  Siis tätä käsiteltiin ... jos joku toimeenpano, kauppa, sopimus yms. viivästyy valituksen teon johdosta, ei viivästymisestä voi vaatia korvausta (ns. yleinen oikeusperiaate). Tämähän olisikin melkoisesti valittajan oikeuturvan vastaista. Perusteeton etu olisi siis tässä se korvauksen maksaminen! Asia tulee esille hyvin usein kaava-asioissa, joissa valitus viivästyttää rakentamista ja vahinkoja tulee miljoonia. Ja kukaan ei tätä korvaa ...

  "Mistä sait tiedon, että tämä ei koskisi yhteystietojen hakemista? Kysyin asiaa markkinaoikeudelta ja sain seuraavan vastauksen: ...."

  Asiaa on käsitelty tässä liittymän omistajan kannalta. Tämähän ei voi mitenkään vaikuttaa laivoimaisuuteen, koska ei katsota asianosaiseksi. Telefirma voi tehdä valituksen, jos haluaa (KKO). Yhteystietojen hakijakin voi tehdä valituksen, jos sen hakemusta ei hyväksytä (KKO) - nykyisin tähän ei näytä olevan tarvetta. Selitettiin siis de facto -tilannetta nykyisin, tosin hieman epäselvästi. Kiitokset tarkennuksesta.
   
 16. Jankuttaja

  Rekisteröitynyt:
  11.10.2014
  Viestejä:
  2 155
  Asia selvä. Olin ymmärtänyt kommenttisi väärin.

  Pointtini oli, että valitusluvan käsittelyyn menee 4-6kk riippumatta siitä myönnetäänkö lupaa. Siis jos KKO toteaisi että ei ole oikeutta valittaa koska ei ole asiavaltuutta (tai muusta syystä), niin päätöksen lainvoimaiseksi tuleminen viivästyy joka tapauksessa kuukausia. Tällä tavalla voisi heittää kapuloita trollien rattaisiin, jos se ei maksaisi 500 euroa per valitus.
   
 17. DXpert

  Rekisteröitynyt:
  01.03.2017
  Viestejä:
  71
  Voi tietenkin olla, että yksinkertainen ratkaisu eli "ei asiavaltuutta" tulisi nopeammin kuin valitusluvan saanut pidemmän kaavan mukaan tehty ratkaisu. Tällöinhän pyydetään myös vastapuolen lausunto. Jos ei ole valitusoikeutta, tätä ei tarvita. Mutta joka tapauksessa lainvoimaisuus tässä viivästyisi. Suomalaisissa oikeusistuimissa ja viranomaisissa asioiden käsittely tavanomaisesti kestää ja kestää ... tämän takia näitä onkin käsitelty melko paljon EU:n tuomioistuimissa.
   
 18. Dame Edna

  Rekisteröitynyt:
  06.03.2016
  Viestejä:
  5 242
  Tämä on hyvä, niin pääsevät ihmiset alkuperäiset artikkelit lukemaan. Tiedän, että lukijoina on ihmisiä, joille ei englannin kieli välttämättä avaudu, niin Google-kääntäjän avulla saa jonkinlaisen kuvan, mitä artikkelissa sanotaan. https://translate.google.com/?hl=fi
   
 19. Dame Edna

  Rekisteröitynyt:
  06.03.2016
  Viestejä:
  5 242
  Mietin tätä rahajuttua miten se saataisiin hoidettua niin, ettei kenenkään aktiivisuus kaadu siihen, että se maksaa, niin olisiko mahdollista, että Piraattipuolue @usvi ottaisi tämän hoitaakseen?

  Kun piraateilla on puolueena rahankeruuluvat ja tilit, niin voisiko korvamerkitä tähän tarkoitukseen varoja? Uskon, että moni laittaisi tilille vaikka 10 eurosta ylöspäin, jotta voitaisiin sitten maksaa näille valituksen tehneille yhteisvastuullisesti.

  Tuossa kommentissa on linkki yksityishenkilön tekemään valituslupahakemukseen KKO:lle. Kommentin jälkeen on hyviä ehdotuksia mitä muita asioita valituslupahakemuksessa voisi ottaa huomioon. Mielestäni tämä olisi hyvä keino tuoda asiaa esille ensinnäkin operaattoreille ja sitten jos ne eivät suostu valituslupaa hakemaan, niin laittaa asia korkeimmalle oikeudelle.

  Tuli toinenkin mahdollisuus mieleen. Olisiko mahdollista, että Aavia @nnynas__ perustaisi asiakasvaratilin "Kiristyskirjeiden uhreille", johon voisi itse kukin laittaa avustusta ja näitä varoja voitaisiin sitten käyttää mahdollisesti oikeuteen joutuvien kirjeensaajien auttamiseksi sekä myöskin näihin yllämainittuihin kuluihin?
   
  Viimeksi muokattu: 25.05.2017
 20. Taucalm

  Rekisteröitynyt:
  16.07.2009
  Viestejä:
  63


  Perustuuko tämä johonkin lakipykälään vai onko kyseessä Aavian tekijänoikeuslobbareiden väärä tulkinta laista? Kovin erikoiselta noin lain näkökulmasta kuulostaa, että ihminen, josta tietopyyntö on tehty ei ole asianosainen häntä koskevassa asiassa.
   
 21. WinkuvaGootti

  Rekisteröitynyt:
  06.03.2016
  Viestejä:
  7
  Olen mukana!
   
 22. Taucalm

  Rekisteröitynyt:
  16.07.2009
  Viestejä:
  63
  Taidat olla sama ihminen, joka noita haista vittu kirjeitä ihmisille lähettelee massapostina.
   
 23. Dame Edna

  Rekisteröitynyt:
  06.03.2016
  Viestejä:
  5 242
  Aavia on puolustanut tekijänoikeuskirjeiden uhreiksi joutuvia, joten en sitä ainakaan tekijänoikeuslobbariksi luonnehtisi.

  Kyllähän tuo perustuu ihan tekijänoikeuslain 60 a §:ään. Tuossa esim. markkinaoikeuden päätös 107/17, josta asia selviää.
   
 24. Dame Edna

  Rekisteröitynyt:
  06.03.2016
  Viestejä:
  5 242
  Totta on, että näistä viesteistä tulee mieleen, että tarkoituksena on vaan pelotella ihmisiä maksamaan.
   
 25. Saa Riittää!

  Rekisteröitynyt:
  25.04.2017
  Viestejä:
  79
  Tuo Dame Ednan ajatus jonkinlaisen mahdollisen tukitilin luomisesta on loistava. Itse sekä muutama kamukin varmasti osallistuisi pienellä rahallisella avustuksella mukaan.
   

Jaa tämä sivu

Alibi
Anna
Deko
Dome
Erä
Hymy
Kaksplus
Kippari
Kotilääkäri
Kotiliesi
Koululainen
Ruoka.fi
Parnasso
Seura
Suomen Kuvalehti
TM Rakennusmaailma
Tekniikan Maailma
Vauhdin Maailma
Golfpiste
Vene
Nettiauto
Ampparit
Plaza
Muropaketti