Matemaattiset ongelmat (ja muut laskut & kotitehtävät)

Viestiketju alueella 'Yleistä keskustelua' , aloittaja hyperion, 17.12.2004.

 1. muan

  Rekisteröitynyt:
  08.08.2007
  Viestejä:
  99
  P=W/t
  Pt=W
  Pt=sm
  m=Pt/s, t=24*3600s, s=veden sulamislämpö (jotain sinnepäin)
  Tehon sitten ongit jostain lämmönjohtuvuus kaavasta, näyttää olevan
  P = (A·dT/dx)*λ
   
 2. Slaya83

  Rekisteröitynyt:
  03.08.2009
  Viestejä:
  238
  Tämä ei nyt ole tehtävä, mutta valistakaa tyhmää..

  Mitä eroa on matematiikan approbaturilla (25op) ja diplomi-insinööritutkinnon matematiikoilla. Opiskelen filosofian maisteriksi ja minun tulee suorittaa aprobatur 25op. Onko tässä jotain eroa esim. DI-koulutuksen matikkoihin?

  Eli mulle tulee siis kurssit:

  Approbatur 1A, 1B, 2A, 2B, 3, sekä symbolinen laskenta

  Mitä kattelin DI-puolen opintoja, niin ei siellä noin paljon ollut matikkaa...
   
 3. Regel

  Rekisteröitynyt:
  16.09.2005
  Viestejä:
  624
  Jyväskylän yliopistossa Approbatur-kurssit on ainakin laskentoa, ei varsinaista matematiikkaa, mikäli on yhtään matemaattisia lahjoja, nämä on ilmaisia opintopisteitä. Mihin DI-koulutukseen vertasit?
   
 4. Suurkurppa

  Rekisteröitynyt:
  29.08.2006
  Viestejä:
  27
  Riippuu täysin siitä minkä alan DI:stä on kysymys.
   
 5. Slaya83

  Rekisteröitynyt:
  03.08.2009
  Viestejä:
  238
  Hmm.. Vertasin Oulun yliopiston tietotekniikan DI-koulutukseen. Jotenkin tuntuu että tämä oma kokonaisuus, mikä pitää suorittaa, on laajempi kuin DI-puolella.

  Tämäntyylisiä asioita on odotettavissa (nämäkö laskentaa :smoke:):

  Koodi:
  Joukko-opin merkintöjä 
  Vektoriavaruus: suora, taso, avaruus 
  Taso R2 
  Suora R 
  Avaruus R3 
  Yleinen avaruus Rn 
  Funktioavaruuksista 
  Lineaarisen yhtälöryhmän ratkaiseminen 
  Graafinen ratkaiseminen 
  Eliminointi- ja sijoitusmenettely 
  Gaussin ja Jordanin menetelmä 
  Lineaarinen riippuvuus, virittäminen ja kanta 
  Lineaarinen riippuvuus 
  Virittäminen 
  Kanta 
  Ulottuvuus 
  Koordinaattiesitys 
  Sisätulo 
  Sisätulo, vektorien kohtisuoruus ja pituus 
  Sisätulon ja normin ominaisuuksia 
  Ortogonaalinen ja ortonormaali kanta 
  Vektorin projektio 
  Lineaarikuvaus 
  Kuvaus 
  Lineaarikuvaus 
  Ydin ja injektiivisyys 
  Aliavaruuden ulottuvuus ja dimensiolause 
  Lineaarikuvauksen matriisi 
  Lineaarikuvauksen matriisi 
  Matriisien yhtäsuuruus 
  Matriisien summa ja monikerta 
  Matriisien tulo, käänteismatriisi ja transpoosi 
  Matriisien tulo 
  Käänteismatriisi 
  Käänteismatriisin laskeminen Gaussin ja Jordanin menetelmällä 
  Transponoitu matriisi 
  Ortogonaalinen matriisi 
  Kannanvaihto 
  Determinantti 
  Kehityssääntö 
  Determinantin ominaisuuksia 
  Determinantin laskeminen Gaussin ja Jordanin menetelmällä 
  Vektoritulo kolmiulotteisessa avaruudessa R3 
  Ominaisarvo ja -vektori 
  Yleinen määrittely 
  Symmetrisen matriisin tilanne 
  Mathematica-esimerkki 
  Neliömuoto 
  Tasa-asteinen neliömuoto 
  Yleinen toisen asteen yhtälö 
  Kokoomalause 
  Lauselogiikkaa 
  Propositio, totuusarvo, avoin lause 
  Konnektiivit: implikaatio, ekvivalenssi, negaatio, konjunktio, disjunktio 
  Tautologia 
  Suora päättely, käänteinen suora päättely, epäsuora päättely 
  Oletus, väitös, antiteesi, ristiriita 
  Predikaattilogiikkaa 
  Kvanttorit 
  Negaation ja kvanttorin vaihtosääntö 
  Symbolismi vs. sanallisuus 
  Joukko-oppia 
  Joukkomerkintä 
  Inkluusio, samuus 
  Leikkaus, yhdiste, joukkoerotus 
  Vennin kuvio 
  Luonnolliset luvut ja täydellinen induktio 
  Luonnolliset luvut 
  Induktioaksiooma 
  Pienimmän alkion periaate 
  Täydellinen induktio 
  Jaollisuus 
  Kokonaisluvut 
  Jakoyhtälö m=qn+r 
  Jaollisuus 
  Suurimman yhteisen tekijän (syt) määritelmä ja ominaisuuksia 
  Eukleideen algoritmi. Syt:n yksikäsitteisyys, olemassaolo ja lineaariesitys 
  Keskinäinen jaottomuus 
  Alkuluvuista 
  Alkuluku - yhdistetty luku 
  Aritmetiikan peruslause 
  Alkulukuja on paljon! 
  Eratostheneen seula 
  Fermat'n luvut 
  Mersennen luvut 
  Fermat'n suuri lause 
  Jäännösluokat 
  Kongruenssi modulo n 
  Ekvivalenssirelaatio, jäännösluokat 
  Yhteen- ja kertolasku, 'rengas' , operaatiotaulut 
  Jaollisuuspäättelyjä 
  Käänteisalkioista 
  Fermat'n pieni lause 
  RSA-menetelmä 
  RSA-koodaus 
  Bijektio eli permutaatio 
  Injektio, surjektio, bijektio, permutaatio 
  Permutaatioiden ominaisuuksia ja lukumäärä 
  Permutaatioesityksiä 
  Kierto, kiertoesitys 
  Transpositio, transpositioesitys 
  Muita esityksiä 
  Parillisuus 
  Parillinen - pariton, merkki 
  Parillisten permutaatioiden lukumäärä 
  Potenssit, viritys 
  Mitä on symmetria? 
  12-pyramidin, 6-prisman ja tetraedrin (kierto)symmetriasta 
  Tasokuvioiden symmetriaryhmät 
  Kolmion symmetriat 
  n-kulmion symmetriat 
  Tason isometrioista 
  Isometria, isometriaryhmä 
  Siirto, kierto, peilaus, liukupeilaus 
  Origon säilyttävä isometria 
  Isometrioiden luokittelu 
  Äärelliset symmetriaryhmät 
  Kirjainten symmetriaryhmiä 
  Monitahokkaista 
  Tetraedri, kuutio, oktaedri, dodekaedri, ikosaedri 
  Schlegelin kuvio, Eulerin kaava 
  Platonin kappaleet ja Arkhimedeen monitahokkaat 
  Tetraedrin ja kuution kiertoryhmä 
  Avaruuskuvioiden äärelliset kiertoryhmät 
  Todennäköisyyskenttä 
  Yhdistelmä (kombinaatio) 
  Klassinen tn, tilastollinen tn 
  Aksioomat 
  Komplementin tn ja muita sääntöjä 
  Kombinatoriikkaa 
  Tulo- ja summaperiaate 
  Variaatio ja kombinaatio 
  Otannat (ilman takaisinpanoa ja takaisinpanolla) 
  Toistokoe, binomitodennäköisyys 
  Ehdollinen todennäköisyys 
  Määrittely 
  Kertolaskusääntö 
  Kokonaistodennäköisyys 
  Käänteistodennäköisyys 
  Aritmeettinen ja geometrinen sarja 
  Positiivitermiset sarjat 
  Itseisesti suppenevat sarjat 
  Vuorottelevat sarjat 
  Potenssisarjat 
  Taylorin ja Maclaurinin sarja 
  Sarjojen derivointi ja integrointi (ilman todistuksia) 
  Alkeisfunktioiden sarjakehitelmiä 
  sovellutuksia (numeeriset likiarvot, raja-arvot, integraalien laskeminen sarjakehitelmillä) 
  Vektoriarvoiset funktiot (käyrät) 
  Taso- ja avaruuskäyrä 
  Käyrän tangentti- ja normaalivektorit 
  Kahden muuttujan funktiot 
  Avoin ja suljettu joukko 
  Joukon reuna 
  Raja-arvo 
  Jatkuvuus 
  Osittaisderivaatta 
  Osittaisderivaatta 
  Suuntaisderivaatta 
  Differentioituvuus 
  Ääriarvot 
  Gradientin nollakohta välttämätön ehto 
  Riittävä ehto toisten derivaattojen avulla 
  Suurin ja pienin arvo suljetussa joukossa (Weierstrassin lause) 
  Sidotut ääriarvot ja Lagrangen kertoimet 
  Usean muuttujan reaaliarvoiset funktiot 
  Usean muuttujan vektoriarvoiset funktiot 
  Jacobin matriisi 
   
 6. muan

  Rekisteröitynyt:
  08.08.2007
  Viestejä:
  99
  Olenko ymmärtänyt oikein:
  Työperiaate: Tehty työ on kineettisen energian muutos--> W=dE_k
  Energiaperiaate: Tehty työ on mekaanisen energian muutos--> W=dE
  Pitää huolehtia että on termit oikein pääsykokeissa.
   
 7. Regel

  Rekisteröitynyt:
  16.09.2005
  Viestejä:
  624
  Miun mielestä nuo vaikuttaa aikalailla samankaltaisilta, paha tietty sanoa kumpaakaan opiskelematta. Sellainen tuntuma jäi, että tietotekniikan matikka olisi käsitellyt laajemmalta kentältä asioita kuin nuo approbatur-kurssit.

  Tarkoitin laskennolla nyt, että käytännössä lasketaan jotain. Eli kurssi ei ole sitä, että osoitetaan teoreema toisensa perään ja lauseita roppakaupalla. Asiathan saattavat olla tietty korkealentoisia monen mielestä.

  Tehtävienratkaisussa tämä näkyy mm. seuraavasti:
  Laske: lim x-> 0: (x).
  Laskento:
  Analyysi1:
  Toisessa opitaan laskemaan asioita ja toisessa opitaan tarkasti, miksi asiat määritellään näin, ja miten ne pitäisi "oikeasti" (tarkan teoreettisesti) laskea, muttei välttämättä osata sitten käytännössä laskea niin paljoa.

  Tämmöinen käsitys minulle on jäänyt approbatur-linjan ja teoreettisemman linjan eroista.
   
 8. 2³²¹-1

  Rekisteröitynyt:
  09.01.2001
  Viestejä:
  94
  Riippuu vähän siitä mihin vertaa. Esimerkiksi TKK:lla elektroniikan ja sähkötekniikan tutkinto-ohjelman perusopinnoissa on matematiikkaa yhteensä 35 opintopisteen edestä (3 peruskurssia (10op) + sovellettu todennäköisyyslaskenta (5 op)). Varmaan vähän koulutusohjelmasta riippuu minkä verran matematiikka luetaan ja mitä noi kurssit sisältävät.
   
 9. Datzun

  Rekisteröitynyt:
  02.09.2007
  Viestejä:
  46
  Nyt tarvis mies apua pitkän matikan 9 kurssia koskevassa laskussa:

  Määritä funktion f(x) = (2cos x)^2* + 2sin x - 1 suurin ja pienin arvo.

  *(2cos x)^2 = 2cos^2 x

  Laskuhan ei sinänsä mikään hirveän vaikea ole, tiedän että pitäisi derivoida ja sitten tutkiskella derivaatan nollakohtia, mutta voisiko joku näyttää esimerkkinä kuinka toi derivoidaan? (kädestä pitäen) Huomenna on koe ja tuo pitäisi hallita ennen sitä, kiitos jo etukäteen!
   
 10. Theoden

  Rekisteröitynyt:
  02.09.2002
  Viestejä:
  168
  Potenssifunktiohan derivoidaan seuraavasti.

  Kerroin*Eksponentti*kantaluvun derivaatta*kantaluku korotettuna yhtä pienempään eksponenttiin

  Jolloin ensimmäinen termi derivoituna:

  2*2*(-sinx)*cosx=-2sin(2x)

  loppu onkin sitten helppo

  joten f'(x)=2cos(x)-2sin(x)
   
 11. Johan_V

  Rekisteröitynyt:
  16.01.2007
  Viestejä:
  3 795
  Funktion (2*cos x)^2 derivaatta: Sisäfunktio (2*cos x), ulkofunktio ()^2: Siis
  2*(2*cos(x))*2*(-sin(x)).

  Siis funktion f derivaatta on -8*cos(x)*sin(x)+2*cos(x). Nollakohdat
  -2*cos(x)(4*sin(x)-1), eli joko cos(x)=0 tai sin(x)=1/4. Tästä voidaan ratkaista nollakohdat.

  Ääriarvojen tyypit löytyvät tarkastelemalla toisen derivaatan merkkiä:
  Toinen derivaatta 8*sin(x)^2-8*cos(x)-2*sin(x).
   
 12. Slaya83

  Rekisteröitynyt:
  03.08.2009
  Viestejä:
  238
  Voitko Johan_V selventää hieman tuota toisen derivaatan todistusta. Eikös tuo mene niin että jos f´´(x) < 0 niin on maksimikohta ja >0 niin on minimikohta.

  Mutta miten yhden pisteen tarkistuksella saa ääriarvon laadun selville?
  Jos verrataan esim. 1 derivaatan merkkikaaviotarkistusmenetelmään, niin siinäkään ei tehdä mitään päätöksiä yhden pisteen avulla.
   
 13. muan

  Rekisteröitynyt:
  08.08.2007
  Viestejä:
  99
  Jos a on f'(x):n nollakohta ja f''(a) on positiivinen, on f(a) minimi. jos taas f''(a) on negatiivinen, on f(a) maksimi.
  Tutkaile itse asiaa ja ymmärrä miksi se on näin.
   
 14. Slaya83

  Rekisteröitynyt:
  03.08.2009
  Viestejä:
  238
  Kyllä... Tuon tiedän ja olen laskenut noita, mutta mitä se toinen derivaatta kuvaa?
  Funktion muutosnopeuden muutosta?
   
 15. Pantha

  Rekisteröitynyt:
  27.10.2002
  Viestejä:
  98
  Se kertoo kasvaako vai laskeeko derivaatta kyseisessä pisteessä, josta puolestaan voi päätellä mihin suuntaan funktio on kääntymässä. Piirtele vaikka paperille joku funktio, sen derivaatta ja toinen derivaatta, niin pitäisi selkiytyä.
   
 16. Datzun

  Rekisteröitynyt:
  02.09.2007
  Viestejä:
  46
  Tuli mieleen, että voiko tuota laskea tällätavalla:

  Koska cos^2 x = 1/2*(1 + cos 2x) (MAOLista), niin yhtälön voi muuttaa muotoon
  2 cos^2 x + 2 sin x - 1 -> 2*1/2*(1 + cos 2x) + 2 sin x - 1 .
  Kun tämän derivoi saa derivaatan nollakohdiksi cos x = 0 ja sin x = 1, näillä arvoilla minimiksi ja maksimiksi saa -3 ja 1.

  Voisiko joku heittää tuon tehtävän ratkaisun niin voin tarkistaa omat laskelmat?
   
 17. Johan_V

  Rekisteröitynyt:
  16.01.2007
  Viestejä:
  3 795
  Käyttämällä tuota maolin kaavaa yhtälö tulee muotoon
  2*(1+cos(2x))+2*sin(x)-1,
  josta derivaatta -4*sin(2x)+2*cos(x)
  Josta nollakohdat +-1/2*Pi (lokaalit minimit) ja +-arctan(1/15*sqrt(15))(lokaalit maksimit) sekä tietysti täytyy ottaa huomioon funktion jaksollisuus, eli nollakohtia on ääretön määrä.
   
 18. Datzun

  Rekisteröitynyt:
  02.09.2007
  Viestejä:
  46
  Mihin unohdit tuosta yhtälön alusta ton 1/2 ? Eikö siihen alkuun tule 2*1/2 = 1 eli (1 + cos 2x) + 2 sin x - 1
   
 19. Johan_V

  Rekisteröitynyt:
  16.01.2007
  Viestejä:
  3 795
  Alkuperäisessä yhtälössä oli (2*cos x)^2, eli 4*cos(x)^2.
   
 20. Datzun

  Rekisteröitynyt:
  02.09.2007
  Viestejä:
  46
  FUCK. nyt huomasin johdattaneeni tahattomasti harhaan. Eli alkuperäsessä yhtälössä on siis 2cos^2, eli toi toinen potenssi koskee vaan tota kosinia, ei kakkosta. Eli yhtälö on muotoa 2 cos^2 x + 2 sin x - 1
   
 21. liitOrkku

  Rekisteröitynyt:
  25.05.2009
  Viestejä:
  51
  Onko siis näin?


  Wolfram|Alpha&mdash;Computational Knowledge Engine on ihan hyvä sivusto
   
 22. Ihmisturska

  Rekisteröitynyt:
  29.03.2010
  Viestejä:
  2
  Laskut osaan laskea, joten älkää kiinnittäkö niihin huomiota. Tuota lihavoitua kohtaa en kuitenkaan ymmärrä. Siis miten sen näkee?
   
 23. Johan_V

  Rekisteröitynyt:
  16.01.2007
  Viestejä:
  3 795
  Tässä tapauksessa derivaatta on -4*cos(x)*sin(x)+2*cos(x), eli -2*cos(x)(2*sin(x)-1), josta nollakohdat cos(x)=0 tai sin(x)=1/2, eli pi/2 (lokaali minimi), 3Pi/2(globaali minimi) tai Pi/6(maksimi) ja 5*Pi/6(maksimi)
   
 24. Regel

  Rekisteröitynyt:
  16.09.2005
  Viestejä:
  624
  Otsan kirkkaudella arvaa, että x=1 ja sijoittamalla kokeilee.
   
 25. Pantha

  Rekisteröitynyt:
  27.10.2002
  Viestejä:
  98
  Jos yhtälöllä on rationaalijuuri, se on muotoa +-p/q, missä p on korkeimman asteen tuntemattoman kertoimen joku tekijä (tässä tapauksessa 1 on 3:n tekijä) ja q on vakion joku tekijä (tässä tapauksessa 1 on -7:n tekijä). Noista eri vaihtoehdoista voi sitten kokeilemalla selvittää oikean.
   

Jaa tämä sivu